Privacy & Cookies

bij Bureau Sa-Bien

Freelance bedrijfs- of WMO-consulent nodig?

Privacy- en Cookiebeleid

van Bureau Sa-Bien

Op deze pagina vindt u informatie over wat Bureau Sa-Bien doet om uw gegevens te beschermen. Wij respecteren uiteraard uw privacy en handelen wij strict conform de reglementen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Graag benadrukken wij dat wij met de grootste zorg omspringen met de persoonlijke gegevens die wij verwerken. Ook bevestigen wij verkregen persoonsgegevens niet door te verkopen of voor enige ander commercieel doel te gebruiken anders dan waarvoor u ze aan ons heeft aangeleverd.

 

Artikel 1: persoonsgegevens

Persoonsgegevens welke door ons verwerkt worden zijn uitsluitend verkregen omdat u gebruik maakt van onze dienstverlening of omdat u ons de gegevens direct en/of indirect met uw toestemming zelf heeft verstrekt.

De gegevens welke door ons verwerkt kunnen worden:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Bedrijfsnaam
  • Telefoonnummers
  • E-mailadres
  • Websiteadres
  • BTW-nummer
  • KVK-nummer
  • Profielfoto
  • IP-adres

 

Artikel 2: bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben geen intentie persoonsgegevens te verzamelen van bezoekers jonger dan 16 jaar. Wij kunnen dit echter niet controleren!

Mochten er toch persoonsgegevens van bezoekers onder de 16 jaar in onze database gekomen zijn zonder toestemming van de ouder of voogd dan verzoeken wij u een verwijderverzoek te sturen naar privacy@bureausabien.nl.

Wij zullen de persoonsgegevens dan per ommegaande en uiterlijk binnen 48 uur verwijderen.

 

Artikel 3: doel en grondslag persoonlijke gegevens verzameling

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld voor de navolgende doelen:

1. Opvolging en contact bij het invullen van het contactformulier en/of het verwerken van uw tickets.

2. Opvolging en contactmomenten voor, tijdens en na de uitvoering van werkzaamheden conform de voorstellen, offertes en/of overeenkomsten zoals onderling overeengekomen.

3. Informatievoorziening bij wijzigingen van diensten of producten.

4. Levering van producten of diensten conform de voorstellen, offertes en/of overeenkomsten zoals onderling overeengekomen.

5. Verzending van online klanttevredenheidsonderzoeken, mits u als klant diensten van ons afgenomen heeft en/of afneemt.

6. Verwerking van de facturatie en betalingen.

7. Verzending van nieuwsbrieven maximaal 1 keer per week, mits u hiervoor bent ingeschreven.

Tevens verwerken wij uw persoonsgegevens, omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, omdat wij aangifteplicht zijn bij de Belastingdienst.

 

Artikel 4: bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor wij uw gegevens hebben opgeslagen.

Tevens stellen wij u als klant via ons CRM-systeem in de gelegenheid de persoonsgegevens op ieder moment te verwijderen uit onze database.

 

Artikel 5: persoonsgegevens delen met derden

Persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld als dit strikt noodzakelijk is conform de voorstellen, offertes en/of overeenkomsten zoals onderling overeengekomen of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Met bedrijven die uw persoonlijke gegevens verwerken in onze opdracht is een bewerkersovereenkomst gesloten waarin wij zijn overeengekomen dat uw persoonlijke gegevens op eenzelfde strikte wijze verwerkt worden. Uiteindelijk blijven wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

In het geval wij uw gegevens aan derden moeten verstrekken anders dan genoemde partijen in deze verklaring en om de voorstellen, offertes en/of overeenkomsten zoals onderling overeengekomen na te komen, zal hiervoor eerst toestemming aan u worden gevraagd.

 

Artikel 6: geautomatiseerde besluitvorming

Binnen Bureau Sa-Bien worden niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten genomen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen of persoonsgegevens.

In dit geval gaat het om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of computersystemen, zonder menselijke tussenkomst.

Wij maken gebruik van de navolgende programma’s, software en/of systemen:

1. SiteGround: hostingbedrijf

2. WordPress: website platform

3. Twak.to: live chat

4. Perfex CRM: ticketing, offertes, communicatie, urenregistratie, facturatie en administratie

5. Administratiekantoor: controle van onze boekhouding

6. Mollie: betaal- en incassoplatform

7. Google: online marketing

8. Google en Apple: cloudservices;

9. Belastingdienst: voor wettelijke verplichte informatiedeling

 

Artikel 7: cookie-beleid

De Bureau Sa-Bien website gebruikt alleen technische cookies, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en uw gebruiksgemak.

Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat de website naar behoren functioneert en onthouden uw voorkeursinstellingen. Cookies zorgen er ook voor dat de website geoptimaliseerd wordt.

Op de website van Bureau Sa-Bien zijn ook knoppen opgenomen die doorlinken naar LinkedIn, Facebook, Twitter en enkele andere websites. Wij adviseren u hen cookie- en privacybeleid te raadplegen alvorens u doorklikt.

U kunt via de instellingen van uw browser uzelf afmelden voor het bewaren van cookies door uw internetbrowser. Op deze manier zullen geen cookies van u meer worden bewaard. Via deze instellingen kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen verwijderen. Per browser verschilt de plek waar u deze instellingen vindt.

  

Artikel 8: gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en/of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw verleende toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. 

Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek indienen om de door ons verzamelde persoonsgegevens in een (beveiligd) bestand naar u, een ander en/of door u genoemde organisatie te versturen.

Bureau Sa-Bien verschaft alle personen waarvan gegevens zijn en/of worden verzameld toegang tot met paswoord beveiligde online omgeving alwaar u uw gegevens kunt inzien, aanpassen en/of verwijderen.

Lukt het u niet om in te loggen en wenst u wel uw gegevens te laten verwijderen, dan vragen wij u te mailen naar privacy@bureausabien.nl.

Wij zullen de persoonsgegevens dan per ommegaande en uiterlijk binnen 48 uur verwijderen.

 

Artikel 10: beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Heeft u nu toch het idee hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of heeft u aanwijzingen van misbruik van uw gegevens, neem dan contact op via privacy@bureausabien.nl.

Bureau Sa-Bien heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

1. Up-to-date software 

2. Uitsluitend gebruik van beveiligde WiFi

3. Website en CRM systeem met SSL-certificaat, het slotje voor onze website verbinding.

4. Gebruik van sterke wachtwoorden en wachtwoordhashing.

Vragen?

Als u vragen heeft of misbruik van uw persoonlijke gegevens vermoedt neem dan contact op via privacy@bureausabien.nl. Wij doen graag al het mogelijk u te helpen!

 

Bedrijfsinformatie

Bureau Sa-Bien is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88278247 en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 16 november 2022. Wij raden u aan deze privacy- en cookieverklaring regelmatig te controleren op wijzigingen.